انتقاد «دنی ویلنوو» از انتشار DUNE در HBO Max: «در این تصمیم مطلقاً نه عشقی به سینما وجود دارد نه مخاطب»

انتقاد «دنی ویلنوو» از انتشار DUNE در HBO Max: «در این تصمیم مطلقاً نه عشقی به سینما وجود دارد نه مخاطب» از وب سایت آرین

انتقاد «دنی ویلنوو» از انتشار DUNE در HBO Max: «در این تصمیم مطلقاً نه عشقی به سینما وجود دارد نه مخاطب»

لینک انتقاد «دنی ویلنوو» از انتشار DUNE در HBO Max: «در این تصمیم مطلقاً نه عشقی به سینما وجود دارد نه مخاطب» از وب سایت آرین سریال

فیلم پیشنهادی  تریلر Jungleland: «چارلی هانم» در نقش مربی بوکس

پاسخی بگذارید