اولین تصاویر رسمی از «تام هالند»، «دیزی ریدلی» و «مدس میکلسن» در فیلم Chaos Walking

اولین تصاویر رسمی از «تام هالند»، «دیزی ریدلی» و «مدس میکلسن» در فیلم Chaos Walking از وب سایت آرین سریال

اولین تصاویر رسمی از «تام هالند»، «دیزی ریدلی» و «مدس میکلسن» در فیلم Chaos Walking

لینک اولین تصاویر رسمی از «تام هالند»، «دیزی ریدلی» و «مدس میکلسن» در فیلم Chaos Walking از وب سایت آرین سریال

فیلم پیشنهادی  تریلر جدید فصل دوم The Mandalorian

پاسخی بگذارید