«برد پیت» از عادت‌های فیلم دیدن «دیوید فینچر» می‌گوید: «تمام مدت زیر لب غر می‌زند»

«برد پیت» از عادت‌های فیلم دیدن «دیوید فینچر» می‌گوید: «تمام مدت زیر لب غر می‌زند» از وب سایت آرین

«برد پیت» از عادت‌های فیلم دیدن «دیوید فینچر» می‌گوید: «تمام مدت زیر لب غر می‌زند»

لینک «برد پیت» از عادت‌های فیلم دیدن «دیوید فینچر» می‌گوید: «تمام مدت زیر لب غر می‌زند» از وب سایت

فیلم پیشنهادی  اولین تصاویر از فصل چهارم سریال The Crown

پاسخی بگذارید