تهیه‌کننده Halloween Kills می‌گوید این فیلم دوباره تأخیر نمی‌خورد: «با واکسن یا بی واکسن»

تهیه‌کننده Halloween Kills می‌گوید این فیلم دوباره تأخیر نمی‌خورد: «با واکسن یا بی واکسن» از وب سایت آرین

تهیه‌کننده Halloween Kills می‌گوید این فیلم دوباره تأخیر نمی‌خورد: «با واکسن یا بی واکسن»

لینک تهیه‌کننده Halloween Kills می‌گوید این فیلم دوباره تأخیر نمی‌خورد: «با واکسن یا بی واکسن» از وب سایت آرین سریال

فیلم پیشنهادی  باکس آفیس: صدرنشینی فیلم Honest Thief «لیام نیسن» در آمریکا، رکوردشکنی Demon Slayer در ژاپن

پاسخی بگذارید