توصیه «فیلیپ سیمور هافمن» به «جرمی استرانگ» برای بازی در نقش شخصیت‌های واقعی

توصیه «فیلیپ سیمور هافمن» به «جرمی استرانگ» برای بازی در نقش شخصیت‌های واقعی از

توصیه «فیلیپ سیمور هافمن» به «جرمی استرانگ» برای بازی در نقش شخصیت‌های واقعی

لینک توصیه «فیلیپ سیمور هافمن» به «جرمی استرانگ» برای بازی در نقش شخصیت‌های واقعی از وب سایت

فیلم پیشنهادی  فیلم لایو-اکشن Tintin توسط «پاتریس لکونت» فرانسوی در حال توسعه است

پاسخی بگذارید