«جورج کلونی»: برای منتقدی که ادعا کرده بود «اعترافات یک ذهن خطرناک» را من کارگردانی نکرده‌ام نامه نوشتم

«جورج کلونی»: برای منتقدی که ادعا کرده بود «اعترافات یک ذهن خطرناک» را من کارگردانی نکرده‌ام نامه نوشتم از وب سایت آرین سریال

«جورج کلونی»: برای منتقدی که ادعا کرده بود «اعترافات یک ذهن خطرناک» را من کارگردانی نکرده‌ام نامه نوشتم

لینک «جورج کلونی»: برای منتقدی که ادعا کرده بود «اعترافات یک ذهن خطرناک» را من کارگردانی نکرده‌ام نامه نوشتم از وب سایت آرین سریال

فیلم پیشنهادی  جف نیکولز قسمت سوم فیلم «یک مکان ساکت» را کارگردانی می‌کند

پاسخی بگذارید