دیالوگ ماندگار شماره ۱۲

دیالوگ ماندگار شماره ۱۲ از وب سایت آرین سریال

دیالوگ ماندگار شماره ۱۲

لینک دیالوگ ماندگار شماره ۱۲ از وب سایت آرین سریال

فیلم پیشنهادی  امیدواری «جان برنتال» به بازگشت «پانیشر»: «همه‌ تصمیمات در اتاقی گرفته می‌شود که من به آن دعوت نمی‌شوم»

پاسخی بگذارید