«سلما هایک»: استودیو تمایل داشت «کامرون دیاز» در فیلم Desperado نقش یک مکزیکی را بازی کند

«سلما هایک»: استودیو تمایل داشت «کامرون دیاز» در Desperado نقش یک مکزیکی را بازی کند از وب سایت آرین

«سلما هایک»: استودیو تمایل داشت «کامرون دیاز» در فیلم Desperado نقش یک مکزیکی را بازی کند

لینک «سلما هایک»: استودیو تمایل داشت «کامرون دیاز» در فیلم Desperado نقش یک مکزیکی را بازی کند از وب سایت آرین سریال

فیلم پیشنهادی  تریلر Sylvie’s Love با بازی تسا تامپسون منتشر شد

پاسخی بگذارید