عوامل فیلم پرستاره Don’t Worry Darling با مثبت شدن یک تست کووید قرنطینه شدند؛ تصاویر پشت صحنه از «کریس پاین»، «الیویا وایلد»، «فلورنس پیو» و «هری استایلز»

عوامل فیلم پرستاره Don’t Worry Darling با مثبت شدن یک تست کووید قرنطینه شدند؛ تصاویر پشت صحنه از «کریس پاین»، «الیویا وایلد»، «فلورنس پیو» و «هری استایلز» از

عوامل فیلم پرستاره Don’t Worry Darling با مثبت شدن یک تست کووید قرنطینه شدند؛ تصاویر پشت صحنه از «کریس پاین»، «الیویا وایلد»، «فلورنس پیو» و «هری استایلز»

لینک عوامل فیلم پرستاره Don’t Worry Darling با مثبت شدن یک تست کووید قرنطینه شدند؛ تصاویر پشت صحنه از «کریس پاین»، «الیویا وایلد»، «فلورنس پیو» و «هری استایلز» از وب سایت

فیلم پیشنهادی  «کوین جیمز» علت تمایلش به همکاری با «آدام سندلر» را توضیح می‌دهد

پاسخی بگذارید