مقاله «لیلی واچوفسکی» خطاب به رأی‌دهندگان انتخابات آمریکا؛ «باید از حالا به خیابان‌ها بیاییم»

مقاله «لیلی واچوفسکی» خطاب به رأی‌دهندگان انتخابات آمریکا؛ «باید از حالا به خیابان‌ها بیاییم» از

مقاله «لیلی واچوفسکی» خطاب به رأی‌دهندگان انتخابات آمریکا؛ «باید از حالا به خیابان‌ها بیاییم»

لینک مقاله «لیلی واچوفسکی» خطاب به رأی‌دهندگان انتخابات آمریکا؛ «باید از حالا به خیابان‌ها بیاییم» از وب سایت آرین سریال

فیلم پیشنهادی  «واکین فینیکس» برای بازی در فیلم جدید کارگردان Midsommar در حال مذاکره است

پاسخی بگذارید