نت‌فلکس سریال Chappelle’s Show را به درخواست «دیو شپل» حذف کرد: «نگاه نکنید تا حقوقم را پرداخت کنند»

نت‌فلکس Chappelle’s Show را به درخواست «دیو شپل» حذف کرد: «نگاه نکنید تا حقوقم را پرداخت کنند» از وب سایت آرین

نت‌فلکس سریال Chappelle’s Show را به درخواست «دیو شپل» حذف کرد: «نگاه نکنید تا حقوقم را پرداخت کنند»

لینک نت‌فلکس سریال Chappelle’s Show را به درخواست «دیو شپل» حذف کرد: «نگاه نکنید تا حقوقم را پرداخت کنند» از وب سایت آرین سریال

فیلم پیشنهادی  «جنیفر لارنس» از ادعای زمین خوردن ساختگی در مراسم اسکار می‌گوید

پاسخی بگذارید